Primăria Comunei Brâncoveneşti, județul MureșEducație

       Învăţământul trebuie să asigure condiţii pentru dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor elevilor în vederea adaptării lor la dinamica societăţii şi de condiţiile impuse de Uniunea Europeană. În acest context , şcoala va trebui să valorifice la maximum potenţialul educativ, profesionalismul şi dăruirea educatorilor, părinţilor şi a copiilor.

     În comuna  Brîncoveneşti funcţionează 1 şcoală generală cu clasele I-VIII, cu două secţii (secţia română şi secţia maghiară), 4 şcoli primare şi 5 grădiniţă cu program normal.  

     La Şcoala Generală „KEMÉNY JÁNOS”, procesul de predare-învăţare se desfăşoară în două clădiri, construite în anul 1889 şi 1928, ambele clădiri necesitând lucrări de reparaţii capitale. Funcţionează şi o grădiniţă cu program normal, construit în anul 1964. În şcoală există trei laboratoare, o reţea de calculatoare. Manualele şcolare necesare procesului de învăţământ în anul şcolar 2018-2019  au fost asigurate în proporţie de 99 %.

     Climatul organizaţiei şcolare este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare, este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Valorile dominante ale cadrelor didactice sunt: egalitarism, ataşament faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, creativitate şi receptivitate la nou.

 

       În anul 2010 în curtea Şcolii Generale din Brîncoveneşti şi la Vălenii de Mureş s-au construit câte un teren de sport cu gazon artifical şi nocturnă: