Primăria Brâncoveneşti, județul Mureș

Anunt inchiriere pașune comunală, proprietate privată a comunei Brâncovenești, prin procedură de atribuire directă